Kapasite Raporu Başvurusu için gereken evrak ve ödenecek harç bedelleri

  • KAPASİTE RAPORU (İndir)
  • Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri fotokopisi
  • Sigortalı işçi sayısına ilişkin son aya ait e-bildirge (hizmet dökümü)
  • Tapu veya Kira Kontratı fotokopisi
  • Elektrik Faturası (son aya ait)
  • Kalite ve Marka Tescil Belgeleri vb. sertifikalar (varsa)
  • Daha önce düzenlenen Kapasite Raporu fotokopisi (varsa),
  • Vergi Levhası Fotokopisi,
  • Kapasite Rapor onay ücretinin yatırıldığına dair belge [700 – (YediYüz) Türk Lirası olup (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin aşağıda IBAN numaraları belirtilen hesaplarından birine yatırılması gerekmektedir).
 İş Bankası Akay Şb. TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
 Akbank Bakanlıklar Şb. TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72
 Ziraat Bankası Akay Şb. TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32
 Vakıflar Bankası Merkez Şb. TR21 0001 5001 5800 7293 5864  13
 Halkbank Çukurambar T. Şb. TR14 0001 2001 3110 0016 0000  38
  • Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücreti yatırıldığına dair belge (**)
 
ÖNEMLİ 
 
(**)Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Veznelerine yatırılmaktadır.
 
Not: Mevzuat gereği, imalat sürecinde fiilen çalışan işçi sayısı 10 ve üzerinde olan işletmeler, “Kapasite Raporu” başvurularını doğrudan kapasite raporu düzenlenecek işletmenin bulunduğu yerdeki Sanayi Odasına yapmaları gerekmektedir.

Yerli Malı Belgesi Başvuruları İçin İstenen Belgeler

-Başvuru Dilekçesi
-Yerli Malı Belgesi talebinde bulunan kişinin, temsile yetkili olduğuna dair imza sirküleri fotokopisi
-Taahhütname 1 ve 2 (Üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı)
-Yerli Katkı Oranı Hesap Cetvelleri (Hesaplamada baz alınan belgeler dahil) (Ek.3-A, Ek.3-B, Ek.3-C, Ek.3-D)
-Ek 3-A’da Yerli Girdi olarak kullanıldığı belirtilen ürünlerin üreticilerinin Sanayi Sicil Belgeleri (Geçerlilik süresi devam eden)
-Yerli katkı oranı hesap cetvellerini mali yönden inceleyen ve doğruluğunu teyit eden; Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavire ait Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi
-Sanayi Sicil Belgesi (Geçerlilik süresi devam eden)
-Gıda İşletme Kayıt veya Onay Belgesi (Gıda üreticileri için)
-Üretimde kullanılan ham maddelerin menşeileriyle ilgili Gümrük Giriş Beyannamesi, Fatura Fotokopisi ve Üretici Firmaların Sanayi Sicil Belgeleri
-Odamız tarafından düzenlenmiş ve geçerlilik süresi devam eden Kapasite Raporu,
-Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper Ücretinin yatırıldığına dair belge (*)

Yerli Malı Belgesi onay ücretinin yatırıldığına dair belge [165 – (YüzAltmışBeş) Türk Lirası olup (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) aşağıda belirtilen IBAN numaralarından birine yatırılması gerekmektedir).

 İş Bankası Akay Şb. TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29
 Akbank Bakanlıklar Şb. TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72
 Ziraat Bankası Akay Şb. TR02 0001 0007 6005 9943 5050 32
 Vakıflar Bankası Merkez Şb. TR21 0001 5001 5800 7293 5864  13
 Halkbank Çukurambar T. Şb. TR14 0001 2001 3110 0016 0000  38

 

(*) Yerli Malı Belgesi Oda Hizmet Ücreti ve Eksper ücretleri, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası  veznelerine yatırılmaktadır.

NOT:  Yerli Malı Belgesi başvurusunun, Kapasite Raporunu düzenleyen ilgili Oda’ya yapılması gerekmektedir.

× WhatsApp