HAKKIMIZDA

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası A.Baki DEMİR önderliğinde bir grup Tüccarın yoğun ve azimli girişimi neticesinde 1969 yılında ilk meslek komiteleri seçimlerini gerçekleştirerek hizmete başlamıştır. İlk yıllarda kiralık tek odalı hizmet binasında 2 personel ile çok zor şartlarda hizmet vermeye başlayan odamız hızlı bir gelişim göstererek 2007 yılında TOB.Birliği’nin desteğiyle yeni ve modern hizmet binasında üyelerine daha iyi imkanlar sağlamaktadır.

Oda Meslek Komitesi

Meslek gruplarınca dört yıl için seçilen üyelerden oluşmaktadır. Asil üyeler kadar da yedek üye seçilir. Dördü yedi, Üçü beş kişiden oluşmuş toplam yedi meslek komitemiz mevcuttur. Komiteler kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçmişlerdir.

Oda Meclisi

Meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşmaktadır. Üç meslek komitesinden iki, Dört meslek komitesinden üç kişi olmak üzere toplam on sekiz meclis üyemiz mevcuttur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmiştir. Oda Meclisimiz bu çerçevede son olarak yapılan organ seçimleri neticesinde 2018 yılında kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir katip üye seçerek hizmetlerine devam etmektedir.

Oda Yönetim Kurulu

Dört yıl için meclis üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşmaktadır. Bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Sayman üye ve bir Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

× WhatsApp