HAKKIMIZDA

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası

Erciş Ticaret ve Sanayi Odası A.Baki DEMİR önderliğinde bir grup Tüccarın yoğun ve azimli girişimi neticesinde 1969 yılında ilk meslek komiteleri seçimlerini gerçekleştirerek hizmete başlamıştır. İlk yıllarda kiralık tek odalı hizmet binasında 2 personel ile çok zor şartlarda hizmet vermeye başlayan odamız hızlı bir gelişim göstererek 2007 yılında TOB.Birliği’nin desteğiyle yeni ve modern hizmet binasında üyelerine daha iyi imkanlar sağlamaktadır.

Oda Meslek Komitesi

Meslek gruplarınca dört yıl için seçilen üyelerden oluşmaktadır. Asil üyeler kadar da yedek üye seçilir. Dördü yedi, Üçü beş kişiden oluşmuş toplam yedi meslek komitemiz mevcuttur. Komiteler kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçmişlerdir.

Oda Meclisi

Meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşmaktadır. Üç meslek komitesinden iki, Dört meslek komitesinden üç kişi olmak üzere toplam on sekiz meclis üyemiz mevcuttur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilmiştir. Oda Meclisimiz bu çerçevede son olarak yapılan organ seçimleri neticesinde 2018 yılında kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, iki başkan yardımcısı ve bir katip üye seçerek hizmetlerine devam etmektedir.

Oda Yönetim Kurulu

Dört yıl için meclis üyeleri arasından seçilen beş kişiden oluşmaktadır. Bir Yönetim Kurulu Başkanı, iki Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Sayman üye ve bir Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır.

Misyonumuz

5170 sayılı kuruluş yasasının verdiği yetki ve sorumlulukları, üyelerinin iş ve ticari hayatını geliştirmek için yerine getiren bir odadır. Böylelikle Erciş ilçesinin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunur.

Vizyonumuz

Misyonuna uygun olarak özellikle önümüzdeki 5 yıl içerisinde TOBB Akreditasyon Sistemi sayesinde kurumsallaşmasını tamamlayan ve Erciş ilçesinin turizm potansiyelini geliştiren örnek bir oda olmak.

Kurumsal Değerlerimiz

  • Şeffaflık ve saygınlık
  • Üye ve kalkınma odaklı
  • Dinamik ve yenilikçilik
  • Dürüstlük ve güvenilirlik

Mali Politika

Mali durumunu denk bütçe ve risk yönetimi kurallarına uygun gerçekleştiren, üyelerin iş hayatının sürekliliğini sağlayan, istihdam odaklı, Erciş’in sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan bir odadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Personel ve yöneticilerimizi; liyakat, performans ve memnuniyet odaklı bir çalışma anlayışıyla sürekli geliştirerek, üyelerimize daha iyi hizmet sağlayacağız.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Çağdaş dünyanın sağladığı haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak “doğru ve faydalı” bilgiyi üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşarak, çevremize değer katacağız.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Üye memnuniyetini arttırılması için teknolojinin sağladığı yenilikleri olanakları içerisinde kullanarak güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunmak. Mevcut bilgileri, bilgi güvenliği ve gizliliği çerçevesinde korumak bilgi ve iletişim teknolojileri politikamızdır.

Kalite, Şikâyet Yönetimi ve Akreditasyon Politikamız

TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite ve ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemleri kılavuzluğunda kurumsal hizmet anlayışımız sürekli geliştirecek, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlikler yaparak, üyelerimize ve ilçemize katma değer sağlayacağız.

× WhatsApp