Kurumsal Değerlerimiz

  • Şeffaflık ve saygınlık
  • Üye ve kalkınma odaklı
  • Dinamik ve yenilikçilik
  • Dürüstlük ve güvenilirlik

Mali Politika

Mali durumunu denk bütçe ve risk yönetimi kurallarına uygun gerçekleştiren, üyelerin iş hayatının sürekliliğini sağlayan, istihdam odaklı, Erciş’in sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan bir odadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Personel ve yöneticilerimizi; liyakat, performans ve memnuniyet odaklı bir çalışma anlayışıyla sürekli geliştirerek, üyelerimize daha iyi hizmet sağlayacağız.

Haberleşme ve İletişim Politikamız

Çağdaş dünyanın sağladığı haberleşme ve iletişim olanaklarını kullanarak “doğru ve faydalı” bilgiyi üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşarak, çevremize değer katacağız.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikamız

Üye memnuniyetini arttırılması için teknolojinin sağladığı yenilikleri olanakları içerisinde kullanarak güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunmak. Mevcut bilgileri, bilgi güvenliği ve gizliliği çerçevesinde korumak bilgi ve iletişim teknolojileri politikamızdır.

Kalite, Şikâyet Yönetimi ve Akreditasyon Politikamız

TOBB Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite ve ISO 10002 Şikâyet Yönetim Sistemleri kılavuzluğunda kurumsal hizmet anlayışımız sürekli geliştirecek, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun etkinlikler yaparak, üyelerimize ve ilçemize katma değer sağlayacağız.

× WhatsApp