Turkish Arabic English
 

Etkinlik Takvimi

Mayıs 2020
P P S Ç P C C
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anket

Odamızın Faaliyetlerini Nasıl Değerlendiryorsunuz

İyi - 12.5%
Çokiyi - 44.6%
Yetersiz - 42.9%

Toplam oy: 56
Bu anket için oy kullanımı sona erdi ile: 20 Şub 2015 - 00:00

Döviz Kurları

    Alış Satış
  Dolar
  Euro

Kooperatifler

ERCİŞ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

 

Kooperatif Kuruluşları

* Dilekçe

* Kuruluş İzin Yazısı (Bakanlık veya İl Müdürlükleri) 1 asıl 1 fotokopi

* Anasözleşme 2 Adet Noter onaylı

* Anasözleşme Özeti 2 Adet Noter Onaylı 1 fotokopi

* Ortakların İkametgah 2 Adet

* Nüfus Cüzdan fotokopilerii 2 Fotokopi

* İmza Beyannameleri 2 asıl  (noter onaylı)

*-Yönetim için Tescil Talepnamesi (2 asıl ) Noter Onaylı

* Taahhütname 29. maddeye göre 1 ADET 2 imzalı yönetimden

* Sabıka Kaydı  1 asıl 1 fotokopi

* Potansiyel vergi numarası

*Mali Müşavir Sözleşmesi (2 adet)

*MERSİS NO

 

 

Kooperatif Genel Kurul Tescili için gerekli evraklar

* Dilekçe

* Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü(Bakanlık ve İl Müdürlükleri) 1 asıl 1 fotokopi

* Genel Kurul Kararı 2 Asıl 1 Fototokopi) NOTER

* Yönetim Kururu Kararı GÜNDEM (Noter Tasdikli) 1 ASIL 1 FOTOKOPİ

* Yöretim Kurulu kararı ( Görev dağılımı ve yetki ile ilgili) 2 asıl 1 fotokopi (noter)

* Yönetim kurulu faaliyet Raporu 2 asıl

* Denetim Kurulu faaliyet Raporu 2 asıl

* Bilanço 2 asıl

* Gelir Tablosu 2 asıl

* Hazirun cetveli 2 asıl

* Tebellüğ Listesi 2 asıl

*-Yönetim için Tescil Talepnamesi (2 asıl ) Noter Onaylı

* Sabıka Kaydı  1 asıl 1 fotokopi

* Nüfus Cüzdan fotokopilerii 2 Fotokopi

* Ortakların İkametgah 2 Adet

Nev’i Değişikliği

* Dilekçe

* Anasözleşme

* Bildirim Formu

* İşyeri ile İlgili Bilgi Formu

* Yeni Ortak Varsa İkametgah ve Nüfus Cüzdan Örnekleri ile Birlikte İmza Beyannameleri

* Nev’i Değiştiren Şirketin Öz Varlığına İlişkin Bilirkişi Raporu ve Mahkemece Bilirkişi  

   Atama Kararı

* Nev’i Değiştiren Şirketin Kolektif ve Komandit Olması Halinde Vergi Borcu Olmadığına   

   Dair Vergi Dairesinden Alınmış Yazı

* Menkul Gayrimenkul Sermaye Olarak Konulması Halinde Bilirkişi Raporu ve Mahkeme  

   Bilirkişi Atama Kararı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperatif Kuruluşları

* Dilekçe

* Yönetim kurulu kararı 2 Adet Noter Onaylı 1 fotokopi

* Şube müdürünün İkametgah 2 Adet

* Nüfus Cüzdan fotokopisii 2 asıl  (Noter Onaylı)

*-Şube müdürü için Tescil Talepnamesi (2 asıl ) Noter Onaylı

* Taahhütname 29. maddeye göre 1 ADET 2 imzalı yönetimden

* Şube Müdürü için sabıka kaydı  1 asıl 1 fotokopi

KOOPERATİF ŞUBE AÇILIŞI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

*- 55. Maddeye göre belge 1 Asıl 1 Fotokopi

*- Merkezin bağlı bulunduğu sicil memurluğundan onaylı dosya fotokopisi 2 Takım ( 1  

                                                                                                           ASIL  - 1 Fotokopi )                                                                                                                                                                             

*- Şube Açılışı için Yönetim Kurulu Karırı (2 Noter 1 Fotokopi)

*- Şube Yetkilisi için Tescil Talepnamesi (Noter Onaylı 2 Adet)

*- Şube Yetkilisi için Kimlik Fotokopisi (Noter Onaylı 2 Adet)

*- Şube Yetkilisi için Sabıka Kaydı (1 asıl 1 fotokopi)

*- Şube Yetkilisi için İkametgah (2 Adet Asıl)

*-Taahhütname ( 1 Adet Asıl)

 KOOPERATİF KURULUŞUNDA İSTENEN EVRAK LİSTESİ

   - 1 adet Dilekçe (Ticaret Odası Başkanlığına ve Ticaret Sicil Memurluğuna hitaben yazılmış tek dilekçe) (en az iki imzalı)
   - 1 adet Bakanlık veya İl müdürlüğü tarafından onaylı Kooperatif anasözleşmesi
   - 1 adet Ortakların ve yetkililerinin muhtardan veya noter onaylı nüfus cüzdanı sureti
   - 1 adet Ortak ve Yetkililerin ikametgah belgesi
   - 1 adet TST 29’a göre taahhütname
   - 1 adet Noterden imza beyannamesi (kooperatif adına)
   - 1 adet Bakanlık veya İl Müdürlüğü izin yazısı aslı
   - 1 adet Odamız tarafından verilen beyanname (en az iki imzalı)
   - 1 adet Anasözleşme özeti   (YAPI KOOPERATİFLERİNDE ANASÖZLEŞME ÖZETİNDE: Özet bilgisayar ile yazılacak olup anasözleşmenin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tasdik yazısı ile başlanacak 1.2,3,4,5,6,7,8,9,28,30,41,46,52,64,91,92,93,94.maddeler aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim, adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.)
 

  (MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİNDE ANASÖZLEŞME ÖZETİNDE : Özet bilgisayar ile yazılacak olup ana sözleşmenin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tasdik yazısı ile başlanacak 3,4,5,6,7,8,9,22,28,30,42,46,48,52,81,82,83. maddeler aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim, adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.)
 

  (TÜKETİM KOOPERATİFİNDE ANASÖZLEŞME ÖZETİNDE: Özet bilgisayar ile yazılacak olup ana sözleşmenin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tasdik yazısı ile başlanacak 3,4,5,6,7,8,9,10,28,42,46,58,80,81,82,83.maddeler aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim, adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.)

   (SULAMA KOOPERATİFİNDE ANASÖZLEŞME ÖZETİNDE: Özet bilgisayar ile yazılacak olup ana sözleşmenin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tasdik yazısı ile başlanacak 2,3,4,5,6,7,23,24,25,27,30,60,71,87.maddeler aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim, adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.)

   (TARIMSAL KALKINMA KOOP.ANASÖZLEŞME ÖZETİNDE) Özet bilgisayar ile yazılacak olup anasözleşmenin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tasdik yazısı ile başlanacak 2-3-4-5-6-7-26-27-29-31-32-59-70-86. maddeler aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim, adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.
 

  (KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOP. ANASÖZLEŞME ÖZETİ) ) Özet bilgisayar ile yazılacak olup anasözleşmenin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce tasdik yazısı ile başlanacak 3-4-5-6-7-8-9-23-24-28-41-42-45-49-52-58-65-88-89-90. maddeler aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim, adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.
   

KOOPERATİF BİRLİKLERİ(TARIM, ORMANCILIK, HAYVANCILIK, SU ÜRÜNLERİ, SULAMA VE EL SANATLARI) Özet bilgisayar ile yazılacak olup anasözleşmenin Tarım ve İl Müdürlüğünün tasdik yazısı ile başlanacak, 1-2-3-14-15-16-17-20-43-52-53-54-58-59-73-74-75.maddeleri aynen kitapçığın arka sayfasındaki kurucuların isim,adres, tabiyet, sermaye kısımları aynen yazılacaktır.