Turkish Arabic English
 

Etkinlik Takvimi

Mayıs 2020
P P S Ç P C C
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anket

Odamızın Faaliyetlerini Nasıl Değerlendiryorsunuz

İyi - 12.5%
Çokiyi - 44.6%
Yetersiz - 42.9%

Toplam oy: 56
Bu anket için oy kullanımı sona erdi ile: 20 Şub 2015 - 00:00

Döviz Kurları

    Alış Satış
  Dolar
  Euro

Anonim Şirket

ERCİŞ TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU TARAFINDAN

TESCİLDE İSTENİLEN BELGELER

Anonim Şirketleri Kuruluş

*-Yönetim kurulu başkanı dilekçeleri imzalayacak.

* 4 Adet Noter Tasdikli Anasözleşme (Noter onaylı 4 adet)

* T.S.T.29.Maddesine Göre Taahhütname (yönetim kurulu başkanı imzalayacak)

* Ortakların İkametgahları  2 Asıl 2 Fotokopi

* Ortakların Nüfus Cüzdan fotokopisi Noterden onaylı   2 asıl 2 fotokopi (noter onaylı)

* Ortakların İmza Beyannameleri  2 asıl 2 fotokopi (noter onaylı)

*-Yönetime unvan altında tescil talepnamesi  2 asıl 2 fotokopi (noter onaylı)

* Şirket Kuruluş Bildirim Formu (5 ADET) asıl

* kira kontratı 3 adet

* 3’er  fotoğraf

*Mali müşavir sözleşmesi, (2 fotokopi)

*- Kurucular Beyanı (2 adet)

*- Banka Bloke yazısı  ve dekont (%25)

Genel Kurul için gerekli evraklar

*-Dilekçe

* Ticaret İl Müdürlüğü yazısı 1 asıl 1 fotokopi

*-Genel Kurul Tutanağı 2 asıl 1 fotokopi (Noter)

*-YKK Gündem (1 asıl (1 fotokopi (Noter)

*-Hazirun Cetveli (2 asıl)

*Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (2 asıl)

*-Denetim Kurulu Faaliyet Raporu (2 asıl)

*-Bilanço (2 asıl)

*-Gelir Tablosu (2 asıl)

* Yönetim Kurulu Kararı 2 Adet Noter Tasdikli (Görev dağılımı alınmışsa)

* 3 Adet iç yönerge

                                                    

Anonim Şirketleri Sermaye Artırımı

* Dilekçe

* Yönetim Kurulu Kararı 2 Adet Noter Tasdikli

* Tadil Metni 5 Adet

* Genel Kurul Kararı 2 Adet Noter Tasdikli  +3

* Hazirun Cetveli  2 faaliyet-denetçi-gelir gider bilanço –san.il.müd.görevlendirme yazısı 2

* Mali Müşavir Raporu +faaliyet belgesi   2

* Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerine Ait Tablo 3

* Sermaye Artırımı Ayni Arttırılıyorsa Bunların Tespitine Ait Bilirkişi Raporu ve Mahkeme   

   Bilirkişi Atama Kararı

* Ayni Sermaye Gayrimenkul ve Nakil Vasıta Konuluyorsa Bunların Üzerinde Herhangi bir 

   Muhafaza Kaydının Bulunmamasına Dair Belgeler

Anonim Şirketleri Sözleşme Değişikliğinde

* Dilekçe

* Tadil Metni  5

* Genel Kurul Kararı Noter Tasdikli 2 Adet  +3

* Hazirun Cetveli –faaliyet-denetçi-gelir gider bilanço –san.il.müd.görevlendirme yazısı 2

* Yönetim Kurulu Kararı Noter Tasdikli 2 Adet

* Ticaret İl Müdürlüğü yazısı 1 asıl 1 fotokopi

Anonim Şirketleri Şube Tescillerinde

* Dilekçe

* Yönetim Kurulu Kararı  4 adet.Noter onaylı

* T.S.T.55.Maddesine Göre Belge 1 Asıl 1 Fotokopi

* Merkez Dosyasının Bulunduğu İlin Ticaret Sicili Müdürlüğünden Onaylı Dosya Fotokopisi

* Kuruluş Bildirim Formu 4 Adet

* TST nün 29.maddesine göre taahhütname ( imzalı)

* Kira Kontratı  3 adet

* Şube temsilcisinin  şube ünvanı altında  NOTER (tescil talepnamesi) 3 asıl 1 fotokopi.

* kimlik fotokopisi 4 adet

* ikametgah 1 asıl 3 fotokopi

* 3 ad.fotoğraf

Anonim Şirketler Hisse Devri :

*- Dilekçe

*- Hisse Devir Sözleşmesi ( 2 Asıl) imzalı

*- Hisse Devir Kararı (2 Asil 1 Fotokopi) (noter) Kararı Eski ve Yeni ortaklar imzalayacak

*- Yeni Oraklar için

*- 2 Adet Kimlik Fotokopisi (Noter onaylı)

*- 2 Adet İkametgah

*- 2 Adet Tescil Talepnamesi (Noter)

*- Her ortak için Ortak pay defterir noter onaylı 1 asıl 1 fotokopi

                                                    

Anonim Şirketleri Merkez Nakillerinde

* Dilekçe

* Genel Kurul Kararı

* Yönetim Kurulu Kararı

* Tadil Metni

* T.S.T.47. Maddesine Göre Belge

* Tasdikli Dosya Fotokopisi